OGŁOSZENIE

 

Zmiana stawki żywieniowej w żłobku.


Uprzejmie informujemy Rodziców, iż zgodnie

z Uchwałą nr XXV/154/2019 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 19 grudnia 2019r.

od 1 stycznia 2023r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej 

z kwoty 8,50 zł na kwotę 10,00 zł.
 
Podniesienie opłaty wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych. Dzieci w żłobku korzystają z czterech posiłków, które muszą być odpowiednio zbilansowane kalorycznie. Stawka obecnie obowiązująca nie wystarcza na zakup wszystkich potrzebnych produktów żywnościowych.

Informujemy wszystkich rodziców że po niezbędnej przerwie w pracy naszego żłobka z powodu sytuacji epidemiologicznej w poniedziałek 30 listopada 2020r. wracamy do pracy w systemie stacjonarnym z czego bardzo się cieszymy .

Nadal będziemy pracować w reżimie sanitarnym dlatego przypominamy Państwu o podstawowych obowiązujących zasadach:

 • Rodzice przyprowadzają do żłobka tylko zdrowe dzieci;
 • przed wejściem do żłobka rodzice ubrani w maseczki ochronne dezynfekują ręce;
 • dziecko przyprowadzane jest przez jednego rodzica;
 • jednocześnie w szatni może przybywać 6 rodziców dlatego prosimy o jak najszybsze przebieranie dzieci a po wprowadzeniu ich na salę o niezwłoczne opuszczenie placówki.

Przypominamy, że

 • Rodzice nie wchodzą na salę żłobkową.
 • Podczas pobytu dziecka w żłobku mierzymy mu temperaturę w sytuacjach kiedy przejawia ono objawy chorobowe.
 • Jeżeli dziecko ma temperaturę powyżej 37oC powiadamiamy o tym fakcie Rodziców, którzy są zobowiązani jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka

Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli i żłobków:

„Kwarantanna w domu dziecka nie wyklucza z uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki edukacyjnej.”

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka w Połańcu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Żłobku w Połańcu dla strony zlobek.polaniec.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, z której wynika, że:

strona internetowa zlobek.polaniec.eu spełnia częściowo wymagania ustawy.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kaniszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8130 997. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Żłobka w Połańcu „Kraina Malucha” jest budynek zlokalizowany w Połańcu przy ul. Madalińskiego 1. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu od strony północnej (parking od strony placu zabaw przy ulicy Madalińskiego). W budynku znajdują się sale żłobkowe, gabinet dyrektora, sekretariat, oraz inne pomieszczenia związane z funkcjonowaniem placówki. Cześć sal znajduje się na piętrze. Budynek wyposażony jest w schody.  Po wcześniejszym poinformowaniu dostępny jest schodowłaz. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku. W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Przypominamy rodzicom którzy, zadeklarowali chęć uszczęszczania dziecka w okresie wakacyjnym o podpisywanie umów cywilno-prawnych w sekretariacie Żłobka w Połańcu "Kraina Malucha".

Copyright © 2023 Żłobek w Połańcu  Rights Reserved.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information